Een ontstoken oog gaat vrijwel altijd gepaard met een rood oog. Wanneer men het heeft over een rood oog (dat langere tijd aanhoudt) gaat het ook vrijwel altijd om een ontstoken oog. Andere symptomen zijn onder meer pijn en zwelling. Hoe zwaar de symptomen zijn en in welke combinatie ze voorkomen, hangt ook af van de oorzaak van de oogontsteking. Een ontstoken oog kan veroorzaakt worden door een allergische reactie, een bacteriële infectie of een virale infectie. De symptomen verschillen enigszins per oorzaak en kunnen zelfs per virus of bacterie verschillen. In alle gevallen gaat de ontsteking meestal binnen enkele dagen tot weken over.

Meest voorkomende symptomen oogontsteking

Oogontstekingen gaan vaak samen met een verkoudheid, omdat hetzelfde virus dat een verkoudheid of holteontsteking veroorzaakt, ook een oogontsteking kan veroorzaken. Een oogontsteking is vrij simpel te herkennen aan de volgende symptomen:

  • Branderig gevoel in de ogen
  • Rode ogen
  • Zwelling van de ogen
  • Pijn in de ogen
  • Pusproductie (met name bij de bacteriële vorm van de ontsteking)
  • Jeuk in de ogen
  • Het samenplakken van het oog en de oogleden
  • Het gevoel dat er iets in het oog zit, zoals een stukje vuil

In de meeste gevallen komen al deze symptomen in meer of mindere mate voor. Bij een bacteriële oorzaak van een ontsteking, zijn de ogen meestal roder, meer gezwollen, is er meer pusproductie en de pijn groter. Een virale infectie kan langer duren, maar is in de regel minder ernstig en heftig. In alle gevallen is de ontsteking echter erg storen en kan het zicht worden belemmerd. Zo kan het zijn dat er minder goed gelezen kan worden en diepte minder goed in te schatten kan zijn, omdat één (of beide) oog deels dichtzit.

Achteruitgaand zicht bij een oogontsteking

Een oogontsteking kan het zicht door een zwelling en pusproductie beïnvloeden. Het is echter niet normaal dat het zich steeds verder verdwijnt. Dit kan wijzen op een diepere ontsteking en schade aan het oog. Gaat het zicht duidelijk achteruit, dan is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een arts geraadpleegd wordt. Twijfel niet te lang bij een ernstige oogontsteking en neem liever het zekere voor het onzekere.